TELEFON 0 332 351 24 00
ÇALIŞMA SAATLERİ 08:30 – 20:30
ÖN KAYIT BAŞVURUSU

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

Öncelikle Silahlı Özel Güvenlik olabilmeniz için bazı koşul ve şartlara uymanız gerekmektedir. Bu şartlar,
-TC vatandaşı olmak, 
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak, 
-21 yaş üstü olmak, ve en az lise mezunu olmanız gerekir.
Eğer bu şartlara uyuyorsanız, sizde silahlı özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz
Silahlı Özel Güvenlik Belgesi Alabilmek için gerekli belgeler;
1- Nüfus Cüzdanı
2- Diploma ( en az lise diploması)
3- Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur Sağlık Raporu (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmalı ve mevcut ücreti 200 tl )
4- İkametgah (e-devletten alınabilir)
5- 4 adet biyometrik fotoğraf